woensdag 13 april 2016

Zaai- en plantdag

De eerste woensdag na de Paasvakantie is het naar jaarlijkse gewoonte "Zaai- en plantdag". De tuintjes worden terug opgekuist en het onkruid wordt gewied. Onze huiszwaluw George keert terug uit Afrika. Het wordt stilaan warmer en dus is het tijd om te zaaien en te planten. De kleuters helpen graag!